European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

 • 1Cross-border business promotion and development
 • 2Technical services for viticulture businesses
 • 3Training services
 • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
Angajaţii Centrului şi subcentrului Noiembrie - Decembrie 2015

Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»”, COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanțare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

Partenerii proiectului Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, lider de proiect şi, respectiv Bulgaria, Asociația Viticulturilor și a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanța - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Științe Agricole, Stațiunea Experimentală pentru Cais și Agricultură Silistra şi Camera de Comerț, Industrie, Navigație şi Agricultură Constanța participă activ la activitățile proiectului, contribuind la dezvoltarea și completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate, urmând să colaboreze şi după finalizarea proiectului, printr-un acord de parteneriat semnat în acest sens.

Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» are sediul localizat la Ostrov, Județul Constanța, în proximitatea graniței româno-bulgare, iar sub-centrul sau este localizat la Silistra, Bulgaria. Acesta are ca scop promovarea viticulturii și metodelor de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale și transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, utilizarea resurselor locale, va promova schimburile de bune practici, de experiență și inițiativele comune la nivel transfrontalier, asigurand avantaje competitive in regiune.

Serviciile centrului promovează viticultura şi metodele de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale şi transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum şi utilizarea resurselor locale.
Resursele umane angajate în luna noiembrie să asigure funcţionarea Centrului sunt în număr de 11, pentru urmatoarele pozitii:

 • Centrul Ostrov, Constanţa
  • Coordonator Centru de Oenologie (Coordinator of Business Center)
  • Responsabil promovare relaţii de cooperare afaceri (Business cooperation promotion responsible)
  • Responsabil asistenţă financiară şi surse de finanţare (Financial assistance and financing sources responsible)
  • Responsabil asistenţă juridică (Juridical assistance) - Responsabil organizare evenimente (Organizing event responsible)
  • Responsabil resurse umane (Human resources responsible)
  • Coordonator helpdesk (Helpdesk coordinator)
  • Responsabil laborator, cu calificare de electrician - Responsabil laborator, cu calificare de administrator – mecanic
 • Subcentrul Silistra
  • Responsabil promovare şi relaţii de cooperare ( Business promotion and cooperation relations responsible)
  • Responsabil asistenţă financiară, surse de finanţare şi servicii de contabilitate (Financial assistance, sources of funding, accountancy services responsible).

În perioada 23.11.2015 - 9.12.2015, 9 angajaţi ai Centrului au participat la o sesiune internă de training de 10 zile, susţinută de reprezentanţi ai partenerilor proiectului pe teme precum: comunicarea şi negocierea în afaceri, concurenţa şi poziţionarea pe piaţă, promovarea şi internaţionalizarea oportunităţilor de afaceri şi inovare, realizarea planului de marketing, surse de finanţare în afaceri, specificul serviciilor de cercetare-dezvoltare, caracteristici beneficiari servicii, asteptările clienţilor, prioritizarea serviciilor, simulări de prestări servicii.

Durata proiectului este de 29 luni, iar bugetul total este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 193,901.85 euro. Fondurile au fost utilizate în constructia, dotarea si punerea in functiune a centrului, crearea a 11 locuri de muncă în cadrul centrului, realizarea unui plan de functionare şi organizarea de evenimente de informare – conferinte proiect.

Pentru mai multe informații ne puteţi scrie la adresa de e-mail: teraseledunarii@domeniileostrov.ro.

Documents

e-Bulletin no. 10 266.81 KB 06.12.2015