European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
Consultare potențiali beneficiari pentru stabilirea serviciilor Centrului

Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»”, COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanțare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

Partenerii proiectului Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, lider de proiect şi, respectiv Bulgaria, Asociația Viticulturilor și a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanța - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Științe Agricole, Stațiunea Experimentală pentru Cais și Agricultură Silistra şi Camera de Comerț, Industrie, Navigație şi Agricultură Constanța participă activ la activitățile proiectului, contribuind la dezvoltarea și completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate, urmând să colaboreze şi după finalizarea proiectului, printr-un acord de parteneriat semnat în acest sens.

Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» are sediul localizat la Ostrov, Județul Constanța, în proximitatea graniței româno-bulgare, iar sub-centrul sau este localizat la Silistra, Bulgaria. Acesta are ca scop promovarea viticulturii și metodelor de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale și transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, utilizarea resurselor locale, va promova schimburile de bune practici, de experiență și inițiativele comune la nivel transfrontalier, asigurand avantaje competitive in regiune.

Serviciile centrului promovează viticultura şi metodele de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale şi transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum şi utilizarea resurselor locale.

Resursele umane angajate să asigure funcţionarea Centrului sunt în număr de 11, din care 9 persoane implicate direct în livrarea de servicii profesionale (7 persoane la Ostrov și 2 persoane la Silistra) și 2 persoane implicate în activitatea de administrare și mentenanță.

În perioada noiembrie 2014 – decembrie 2015, beneficiarul lider şi partenerul Asociația Viticulturilor și a Producătorilor de Vin a desfăşurat activitatea de consultare a potenţialilor beneficiari ai serviciilor centrului prin contactarea unei baze de date cu persoane fizice, persoane fizice autorizate şi persoane juridice, precum şi altor forme de organizare a activităţii economice, pentru următoarele domenii agricole: viticultură, fabricarea vinului, producători de bunuri şi echipamente conexe, comercianţilor de vinuri şi fructe (codurile CAEN: 0121, 1102, 1101, 1624, 1721, 2313, 4617, 4631, 4634, 2893.17- maşini pentru prelucrare băuturi) din România: Constanţa, Călăraşi, Teleorman, Giurgiu şi Bulgaria: Silistra, Razdrag şi Ruse.

Beneficiarii potenţiali din aria de acoperire abordaţi prin chestionare şi interviuri în cadrul proiectului sunt în număr de 400 entităţi: în România, 326 chestionare şi 4 interviuri directe şi în Bulgaria 68 chestionare şi 6 interviuri directe. Această consultare a beneficiarilor a contribuit în mod direct la realizarea Cartei de servicii a centrului şi a strategiei de dezvoltare a centrului pentru perioada următoare.

Durata proiectului este de 29 luni, iar bugetul total este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 193,901.85 euro. Fondurile au fost utilizate în constructia, dotarea si punerea in functiune a centrului, crearea a 11 locuri de muncă în cadrul centrului, realizarea unui plan de functionare şi organizarea de evenimente de informare – conferinte proiect.

Pentru mai multe informații ne puteţi scrie la adresa de e-mail: teraseledunarii@domeniileostrov.ro.

Documents

e-Bulletin no. 11 250.49 KB 08.12.2015