European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură Terasele Dunării

Asociația Profesională Vitivinicolă "Terasele Dunării" Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»", COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanțare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013. Centrul creat prin proiect, cu sedii la Ostrov și la Silistra, are drept scop principal stimularea și promovarea relațiilor transfrontaliere între comunitățile de afaceri implicate în œnologie și viticultură din zonele de graniță din România și Bulgaria, cu accent pe cele din județele Constanța, Călărași, Teleorman și Giurgiu și districtele Silistra, Răzdrag și Ruse. 

Proiectul are următorii parteneri: Asociaţia Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării" Ostrov, lider de proiect şi, respectiv Bulgaria, Asociaţia Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, Staţiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa. Partenerii proiectului participă activ la activităţile proiectului, contribuind la dezvoltarea şi completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate, urmând să colaboreze şi după finalizarea proiectului, printr-un acord de parteneriat semnat în acest sens. 

În această lună, lucrările de amenajare a Centrului au fost finalizate. Asociaţia Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării" Ostrov şi Asociaţia Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin, Silistra au selectat şi angajat cele 11 persoane ce vor deservi Centrul: sediul din Ostrov, Judeţul Constanţa, 9 persoane şi sub-centrul din Silistra, Bulgaria, 2 persoane, umând în prezent o perioadă de pregătire internă asigurată de parteneri. Tot în această lună s-au derulat acţiuni de pregătire şi planificare a activităţii centrului pentru următorii 3 ani, finalizându-se cu un eveniment de semnare a unui acord de parteneriat la Silista, în Bulgaria în data de 18.11.2015.

În prezent ne propunem să finalizăm proiectul prin organizarea unui eveniment de lansare a Centrului de 2 zile la Ostrov, Judeţul Constanţa în decembrie 2015.

Durata proiectului este de 29 luni, până la data de 19.12.2015, iar bugetul total este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 193,901.85 euro.

Documents

e-Bulletin no. 12 399.71 KB 08.12.2015