European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
Finalizare proiect Decembrie 2015

Asociația Profesională Vitivinicolă „Terasele Dunării” Ostrov impreuna cu partenerii Asociația Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin, Silistra, Universitatea Ovidius Constanţa – Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole, Staţiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa au derulat in perioada iulie 2013 – decembrie 2015 proiectul Centrul Transfrontalier de Oenologie şi Viticulură «Terasele Dunării», COD MIS–ETC 600. Proiectul este finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Axa Prioritară 3 „Dezvoltarea economică şi socială”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1. „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale”.

Centrul creat prin proiect, cu sedii la Ostrov și la Silistra, are drept scop principal stimularea și promovarea relațiilor transfrontaliere între comunitățile de afaceri implicate în œnologie și viticultură din zonele de graniță din România și Bulgaria, cu accent pe cele din județele Constanța, Călărași, Teleorman și Giurgiu și districtele Silistra, Răzdrag și Ruse.

Serviciile  centrului promoveaza viticultura şi metodele de producţie sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale şi transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum şi utilizarea resurselor locale. De asemenea, vor fi promovate schimburile de bune practici, de experienţă şi iniţiativele comune la nivel transfrontalier. Partenerii proiectului au participat activ la proiect, contribuind la dezvoltarea şi completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate, realizarea unei strategii de dezvoltare a Centrului pentru primii trei ani după finalizarea proiectului și un plan de acțiuni comune  ale partenerilor de proiect, pentru primul an de activitate si vor continua colaborarea si pe viitor in operarea Centrului, semnandu-se un protocol  de parteneriat post–proiect in acest sens. Instrumentele de livrare a serviciilor funcționale ale centrului sunt: sediile centrului cu dotarile aferente, website-ul, baza de date online și expoziție virtuală cu produsele și oferta membrilor asociațiilor partenere în proiect, precum și ale altor firme de profil, biblioteca și mediateca, buletin electronic de informare, etc. In prezent, 11 persoane deservesc Centrul: sediul din Ostrov, Judeţul Constanţa, 9 persoane şi sub-centrul din Silistra, Bulgaria, 2 persoane.

Având în vedere că lucrările de amenajare a Centrului, precum şi celelalte activităţi adiacente fiind finalizate, Asociaţia Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov a organizat în perioada 10-11.12.2015, evenimentul de lansare a Centrului Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării», la sediul Centrului din Ostrov, Str.  Regiei, Nr.1, sala de conferinţe, Comuna Ostrov, Judeţul Constanţa. La eveniment au fost prezenţi în cele 2 zile peste 50 de persoane atât din România, cât şi din Bulgaria, incluzând reprezentanţii mass media.

Proiectul are o perioadă de implementare de 29 de luni şi se va finaliza la data de 19.12.2015. Bugetul total al proiectului este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 193,901.85 euro.

Astfel, începând cu 2016, industria vitivinicolă din sud-estul României şi din zona de nord-est a Bulgariei va beneficia de un centru transfrontalier de œnologie şi viticultură, ce va pune la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a comerciantilor de vinuri şi fructe resurse informaţionale, soluţii de afaceri transfrontaliere, precum şi laboratoare de microbiologie şi analize, dotate la standarde internaţionale.

Pentru mai multe informații ne puteţi scrie la adresa de e-mail: teraseledunarii@domeniileostrov.ro.

Documents

e-Bulletin no. 13 364.46 KB 17.12.2015