European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

 • 1Cross-border business promotion and development
 • 2Technical services for viticulture businesses
 • 3Training services
 • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
Descrierea centrului

Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»”, COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanțare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013. Centrul creat prin proiect, cu sedii la Ostrov și la Silistra, are drept scop principal stimularea și promovarea relațiilor transfrontaliere între comunitățile de afaceri implicate în oenologie și viticultură din zonele de graniță din România și Bulgaria, cu accent pe cele din județele Constanța, Călărași, Teleorman și Giurgiu și districtele Silistra, Răzdrag și Ruse.

Proiectul are următorii parteneri: Asociaţia Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, lider de proiect şi, respectiv Bulgaria, Asociaţia Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, Staţiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa. Partenerii proiectului participă activ la activităţile proiectului, contribuind la dezvoltarea şi completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate, urmând să colaboreze şi după finalizarea proiectului, printr-un acord de parteneriat semnat în acest sens.

Centru Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» are sediul localizat la Ostrov, Județul Constanța, în proximitatea graniței româno-bulgare, iar sub-centrul sau este localizat la Silistra, Bulgaria.
Sediul central - Ostrov, județul Constanța, suprafața totală utilă de 3.032,45 mp (trei niveluri), Str. Regiei Nr.1, Ostrov deţine următoarela dotări:

 • birouri pentru acordarea serviciilor
 • spații de instruire și întâlniri de afaceri
 • laborator de analize organoleptice
 • laborator de analize agrochimice
 • bibliotecă și mediatecă
 • helpdesk
 • expoziție permanentă a produselor și ofertei membrilor partenerilor de proiect

Sub-centru – Silistra,District Silistra, suprafaţa totală 266,5 mp (un nivel), Str. Vaptsarov, Nr.112, Silistra deţine următoarele dotări:

 • spații pentru acordarea serviciilor
 • spațiu pentru instruire și întâlniri de afaceri
 • Laborator de microbiologie
 • Helpdesk

Centrul are ca scop promovarea viticulturii și metodelor de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale și transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, utilizarea resurselor locale, va promova schimburile de bune practici, de experiență și inițiativele comune la nivel transfrontalier, asigurand avantaje competitive in regiune.

Serviciile oferite de Centru promovează și sprijină dezvoltarea de afaceri și relații transfrontaliere, acoperind atât servicii de afaceri, cât și servicii tehnice, gratuite sau contra-cost.

Resursele umane angajate să opereze centrul sunt în număr de 11, din care 9 persoane implicate direct în livrarea de servicii profesionale (7 persoane la Ostrov și 2 persoane la Silistra) și 2 persoane implicate în activitatea de administrare și mentenanță.

Durata proiectului este de 29 luni, până la data de 19.12.2015, iar bugetul total este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 193,901.85 euro. Fondurile au fost utilizate în constructia, dotarea si punerea in functiune a centrului, crearea a 11 locuri de muncă în cadrul centrului, realizarea unui plan de functionare şi organizarea de sesiuni de informare.

Pentru mai multe informații ne puteţi scrie la adresa de e-mail: teraseledunarii@domeniileostrov.ro.

Documents

e-Bulletin no. 16 463.70 KB 17.12.2015