European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
Descrierea serviciilor oferite de Centru

Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»”, COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanțare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013. Centrul creat prin proiect, cu sedii la Ostrov și la Silistra, are drept scop principal stimularea și promovarea relațiilor transfrontaliere între comunitățile de afaceri implicate în oenologie și viticultură din zonele de graniță din România și Bulgaria, cu accent pe cele din județele Constanța, Călărași, Teleorman și Giurgiu și districtele Silistra, Răzdrag și Ruse.

Partenerii proiectului: Asociaţia Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, lider de proiect şi, respectiv Bulgaria, Asociaţia Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, Staţiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa participă activ la activităţile proiectului, contribuind la dezvoltarea şi completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate, urmând să colaboreze şi după finalizarea proiectului, printr-un acord de parteneriat semnat în acest sens.

Centru Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» cu sediul localizat la Ostrov, Județul Constanța, în proximitatea graniței româno-bulgare, iar sub-centrul sau este localizat la Silistra, Bulgaria are ca scop promovarea viticulturii și metodelor de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale și transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, utilizarea resurselor locale, va promova schimburile de bune practici, de experiență și inițiativele comune la nivel transfrontalier, asigurând avantaje competitive în regiune

Serviciile oferite de Centru promovează și sprijină dezvoltarea de afaceri și relații transfrontaliere, acoperind atât servicii de afaceri, cât și servicii tehnice, gratuite sau contra-cost.

Centrul va oferi următoarele categorii de servicii prin unităţile sale din Ostrov si Silistra:

Servicii de promovare și dezvoltare transfrontalieră

  • Servicii de informare asupra oportunităților transfrontaliere
  • Facilitarea parteneriatelor și contactelor de afaceri transfrontaliere
  • Servicii cu valoare adaugată: accesare surse de finanțare, asistență juridică, financiară, standarde, etc.

Servicii tehnice pentru întreprinderile viticole de pe ambele granițe, cu o abordare complementară

  • Laborator de analize organoleptice (în Ostrov)
  • Laborator de microbiologie (în Silistra)
  • Laborator de analize agrochimice (în Ostrov)

Servicii de instruire

Centrul va organiza sesiuni de instruire și pregătire profesională de scurtă și lungă durată, atât de calificare cât și specializare, în Ostrov și Silistra.

Servicii de informare și documentare pe teme generale transfrontaliere

Bibliotecă și mediatecă.

Servicii de tip helpdesk

Servicii cu valoare adaugată

în sectorul vitiviniculturii în vederea stimulării cercetării și inovării: pe ambele granițe, Centrul va administra câte un teren cultivat cu viță de vie dedicat experimentelor și demonstrațiilor, atât pentru uz intern cât și pentru proiecte.

Activitatea Centrului se va organiza în sistem “soluționează sau îndrumă”

Resursele umane angajate să asigure funcţionarea Centrului sunt în număr de 11, din care 9 persoane implicate direct în livrarea de servicii profesionale (7 persoane la Ostrov și 2 persoane la Silistra) și 2 persoane implicate în activitatea de administrare și mentenanță.

Durata proiectului este de 29 luni, până la data de 19.12.2015, iar bugetul total este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 193,901.85 euro. Fondurile au fost utilizate în constructia, dotarea si punerea in functiune a centrului, crearea a 11 locuri de muncă în cadrul centrului, realizarea unui plan de functionare şi organizarea de sesiuni de informare.

Pentru mai multe informații ne puteţi scrie la adresa de e-mail: teraseledunarii@domeniileostrov.ro.

Documents

e-Bulletin no. 17 253.32 KB 17.12.2015