European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură Terasele Dunării, prelungirea perioadei de implementare

Asociaţia Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»”, COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanţare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013. Centrul, cu sedii la Ostrov şi la Silistra, are drept scop principal stimularea şi promovarea relaţiilor transfrontaliere între comunităţile de afaceri implicate în œnologie şi viticultură din zonele de graniţă din România şi Bulgaria, cu accent pe cele din judeţele Constanţa, Călăraşi, Teleorman şi Giurgiu şi districtele Silistra, Răzdrag şi Ruse.

 

Beneficiarii potenţiali din aria de acoperire sunt estimaţi la 400 entităţi, iar solicitările din primul an de activitate la 1.000, majoritatea beneficiarilor direcţi fiind localizaţi în zona Ostrov-Silistra- Călăraşi, deja valorificând avantajele poziţiei lor geografice competitive. Activităţile de promovare intensă în lungul graniţei în timpul şi după finalizarea proiectului vor asigura vizibilitatea Centrului şi vor spori nivelul de conştientizare a potenţialilor beneficiari asupra creării Centrului şi a serviciilor oferite.

Cei cinci parteneri, doua asociaţii profesionale din România, Asociaţia Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov si, respectiv Bulgaria, Asociaţia Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, Staţiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa vor participa activ la proiect, contribuind la dezvoltarea şi completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate. Asociaţia Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov este lider  în cadrul acestui proiect.

Toate serviciile oferite de Centru vor promova şi sprijini dezvoltarea de afaceri şi relaţii transfrontaliere, acoperind atât servicii de afaceri cât şi servicii tehnice, gratuite sau contra-cost, bazate pe o strategie clară de preţuri care nu va genera venituri nete. Toţi membrii ambelor asociaţii profesionale partenere din România şi Bulgaria vor avea acces gratuit la serviciile centrului, inclusiv la participarea la evenimente. Suplimentar, conştient de nevoia de a răspunde strategiilor naţionale şi europene de profil, Centrul va promova permanent viticultura şi metodele de producţie sustenabile,  integrarea aspectelor vitivinicole regionale şi transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum şi utilizarea resurselor locale. De asemenea, vor fi promovate schimburile de bune practici, de experienţa şi iniţiativele comune la nivel transfrontalier.

Durata proiectului a fost prelungită la 27 luni, până pe data de 19.10.2015, iar bugetul total de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 193,901.85 euro.

Documents

e-Bulletin no. 2 391.71 KB 16.02.2015