European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin/Newsletter:
Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură Terasele Dunării

Asociația Profesională Vitivinicolă "Terasele Dunării" Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»", COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanțare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013. Centrul, cu sedii la Ostrov și la Silistra, are drept scop principal stimularea și promovarea relațiilor transfrontaliere între comunitățile de afaceri implicate în œnologie și viticultură din zonele de graniță din România și Bulgaria, cu accent pe cele din județele Constanța, Călărași, Teleorman și Giurgiu și districtele Silistra, Răzdrag și Ruse.

Cei cinci parteneri, două asociații profesionale din România, Asociaţia Profesională Vitivinicolă "Terasele Dunării" Ostrov, lider de proiect şi, respectiv Bulgaria, Asociaţia Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, Staţiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa participă activ la proiect, contribuind la dezvoltarea şi completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate.

În prezent, lucrările de amenajare a Centrului sunt în curs de finalizare. Asociaţia Profesională Vitivinicolă "Terasele Dunării" Ostrov şi Asociaţia Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin, Silistra au iniţiat procedurile de selecţie şi recrutare a persoanelor ce vor deservi Centrul din Ostrov, Judeţul Constanţa, 9 persoane şi sub-centrul din Silistra, Bulgaria, 2 persoane. Durata proiectului a fost prelungită la 29 luni, până la data de 19.12.2015, iar bugetul total este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 193,901.85 euro. Pentru mai multe informații ne puteţi scrie la adresa de e-mail: teraseledunarii@domeniileostrov.ro.

Documents

e-Bulletin no. 3 391.13 KB 11.06.2015