European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin/Newsletter:
Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură Terasele Dunării - începerea lucrărilor

Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»”, COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanțare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

Partenerii proiectului Asociaţia Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, lider de proiect şi, respectiv Bulgaria, Asociaţia Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, Staţiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa participă activ la activităţile proiectului, contribuind la dezvoltarea şi completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate, urmând să colaboreze şi după finalizarea proiectului, printr-un acord de parteneriat semnat în acest sens.

Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» cu sediul localizat la Ostrov, Județul Constanța, în proximitatea graniței româno-bulgare, iar sub-centrul sau este localizat la Silistra, Bulgaria are ca scop promovarea viticulturii și metodelor de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale și transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, utilizarea resurselor locale, va promova schimburile de bune practici, de experiență și inițiativele comune la nivel transfrontalier, asigurând avantaje competitive în regiune.

Serviciile centrului vor promova viticultura şi metodele de producţie sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale şi transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum şi utilizarea resurselor locale. De asemenea, vor fi promovate schimburile de bune practici, de experienţă şi iniţiativele comune la nivel transfrontalier.

Organizarea procedurilor de achiziții publice pentru executarea lucrărilor și furnizarea echipamentelor Centrului au fost finalizate, conform regulamentului privind beneficiarii privați. Astfel, pe 30.06.2014 procedura care acoperă atât lucrările, cat și echipamentele a fost publicată pe site-ul recomandat: cbcromaniabulgaria.eu, s-a primit în timp util o ofertă conformă cu specificațiile tehnice, și a fost semnat Contractul nr. 283 la 29.08.2014 cu S.C. Tracon S.R.L, doar pentru Lotul 1.

Oferta nu a acoperit şi furnizarea de bunuri, mobilier și echipamente, și o a doua procedură a fost lansată pe 29.04.2015. Cu toate acestea, procedura a fost anulată din cauza ofertei incorecte a ofertantului unic și procedura de achiziție de echipamente a fost lansata pe site-ul cbcromaniabulgaria.eu pentru a doua oară la 8 iulie 2015.

Contractul nr.315/04.08.2015 pentru livrarea echipamentelor a fost semnat cu SC LABORATORIUM SRL, iar comenzile pentru furnizare vor fi înaintate după finalizarea executării lucrărilor de reabilitare subsol, parter şi etajul 1 al Centrului, executate de Tracon SRL, care este preconizata pentru începutul lunii septembrie 2015.

Durata proiectului este de 27 luni, iar bugetul total este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 193,901.85 euro. Fondurile au fost utilizate în constructia, dotarea si punerea in functiune a centrului, crearea a 11 locuri de muncă în cadrul centrului, realizarea unui plan de functionare şi organizarea de sesiuni de informare.

Pentru mai multe informații ne puteţi scrie la adresa de e-mail: teraseledunarii@domeniileostrov.ro.

Documents

e-Bulletin no. 4 251.33 KB 21.08.2015