European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin/Newsletter:
Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură Terasele Dunării - Septembrie 2015

Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»”, COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanțare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

Partenerii proiectului Asociaţia Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, lider de proiect şi, respectiv Bulgaria, Asociaţia Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, Staţiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa participă activ la activităţile proiectului, contribuind la dezvoltarea şi completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate, urmând să colaboreze şi după finalizarea proiectului, printr-un acord de parteneriat semnat în acest sens.

Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» cu sediul localizat la Ostrov, Județul Constanța, în proximitatea graniței româno-bulgare, iar sub-centrul sau este localizat la Silistra, Bulgaria are ca scop promovarea viticulturii și metodelor de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale și transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, utilizarea resurselor locale, va promova schimburile de bune practici, de experiență și inițiativele comune la nivel transfrontalier, asigurând avantaje competitive în regiune

Cladirea existenta a viitorului Centru a fost construita în perioada de 1936 - 1938, cu funcția de sediu administrativ al industriei tutunului românesc și are un nivel de înălțime de subsol, parter si 4 etaje.

În perioada de pre-contractare, reprezentanții CBC RO Călărași au solicitat beneficiarului o explicație detaliată narativă pentru fiecare cheltuială pe categorii de lucrări incluse în bugetul proiectului (pentru subsol, parter şi etajul 1 al Centrului) şi diferențiat pentru lucrări din resurse proprii ale beneficiarului (pentru etajele superioare (2 + 3 + 4)), ca și condiție, pentru semnarea contractului de finanțare.

În faza de implementare a proiectului, respectiv după examinarea cheltuielilor legate de executarea lucrărilor la nivelul superior al clădirii (2+3+4), respectiv realizarea lucrărilor de consolidare a structurii de rezistență şi a lucrărilor de finisare exterior clădire, beneficiarul a solicitat posibilitatea de recepție a lucrărilor de reabilitare Centru Transfrontalier de Oenologie “Terasele Dunării” după finalizarea lucrărilor pentru nivelul superior al clădirii menționate, fără corecții financiare.

Conform avizelor primite de la BRCT Călărași si Autoritatea de Management in septembrie 2015 s-a considerat că recepția lucrărilor de reabilitare ar trebui să includă întreaga clădire, nu numai partea finanțata în cadrul proiectului.

În acest context, beneficiarul, Asociația Profesionala Vitivinicola „Terasele Dunarii” a luat toate măsurile pentru a executa lucrarile necesare pentru etajele superioare și a semnat contractul nr. 1,541 / 04.09.2015 cu SC TRACON SRL, contractul indică inca 2 luni pentru executarea de lucrări la etaje, până la 21.11.2015.

Serviciile centrului vor promova viticultura şi metodele de producţie sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale şi transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum şi utilizarea resurselor locale. De asemenea, vor fi promovate schimburile de bune practici, de experienţă şi iniţiativele comune la nivel transfrontalier.

Durata proiectului este de 27 luni, iar bugetul total este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 193,901.85 euro. Fondurile au fost utilizate în constructia, dotarea si punerea in functiune a centrului, crearea a 11 locuri de muncă în cadrul centrului, realizarea unui plan de functionare şi organizarea de sesiuni de informare.

Pentru mai multe informații ne puteţi scrie la adresa de e-mail: teraseledunarii@domeniileostrov.ro.

Documents

e-Bulletin no. 5 252.22 KB 08.09.2015