European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
Workshop intern la Constanţa în perioada 4-6.11.2015 cu scopul realizării strategiei de dezvoltare şi a planului de acţiuni a Centrului

Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»”, COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanțare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

Partenerii proiectului Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, lider de proiect şi, respectiv Bulgaria, Asociația Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Științe Agricole, Stațiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigație şi Agricultură Constanța participă activ la activitățile proiectului, contribuind la dezvoltarea şi completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate, urmând să colaboreze şi după finalizarea proiectului, printr-un acord de parteneriat semnat în acest sens.

Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» cu sediul localizat la Ostrov, Județul Constanța, în proximitatea graniței româno-bulgare, iar sub-centrul sau este localizat la Silistra, Bulgaria are ca scop promovarea viticulturii și metodelor de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale și transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, utilizarea resurselor locale, va promova schimburile de bune practici, de experiență și inițiativele comune la nivel transfrontalier, asigurând avantaje competitive în regiune

Serviciile centrului promoveaza viticultura şi metodele de producţie sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale şi transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum şi utilizarea resurselor locale.

În perioada 4-6 noiembrie 2015 s-a desfăşurat la Constanţa, în sala de conferinţe a Hotelului Oxford, workshop-ul intern cu privire la elaborarea strategiei de dezvoltare a Centrului Transfrontalier de Oenologie și Viticultură « Terasele Dunării » pentru următorii 3 ani şi planul de acţiuni pentru următorul an. În cele 3 zile ale evenimentului au participat 14 persoane, membrii ai echipei de implementare şi reprezentanţi ai partenerilor. Partenerii proiectului au contribuit în mod activ şi operativ la elaborarea celor 2 instrumente de management: strategie şi plan de acţiuni, cu obiectivul final de a semna de către toţi partenerii un acord de parteneriat care să le anexeze.

Resursele umane ce urmează să fie angajate pentru a asigura funcţionarea Centrului sunt în număr de 11, din care 9 persoane implicate direct în livrarea de servicii profesionale (7 persoane la Ostrov și 2 persoane la Silistra) și 2 persoane implicate în activitatea de administrare și mentenanță.

Durata proiectului este de 29 luni, iar bugetul total este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 193,901.85 euro. Fondurile au fost utilizate în constructia, dotarea si punerea in functiune a centrului, crearea a 11 locuri de muncă în cadrul centrului, realizarea unui plan de functionare şi organizarea de sesiuni de informare.

Documents

e-Bulletin no. 6 252.38 KB 12.11.2015