European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
Evenimentul de semnare a Acordului de parteneriat pentru operarea Centrului 18.11.2015

Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»”, COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanțare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

Partenerii proiectului Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, lider de proiect şi, respectiv Bulgaria, Asociația Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Științe Agricole, Stațiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigație şi Agricultură Constanța participă activ la activitățile proiectului, contribuind la dezvoltarea şi completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate, urmând să colaboreze şi după finalizarea proiectului, printr-un acord de parteneriat semnat în acest sens.

Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» cu sediul localizat la Ostrov, Județul Constanța, în proximitatea graniței româno-bulgare, iar sub-centrul sau este localizat la Silistra, Bulgaria are ca scop promovarea viticulturii și metodelor de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale și transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, utilizarea resurselor locale, va promova schimburile de bune practici, de experiență și inițiativele comune la nivel transfrontalier, cu accent pe cele din județele Constanța, Călărași, Teleorman și Giurgiu și districtele Silistra, Răzdrag și Ruse, asigurând avantaje competitive în regiune.

Serviciile centrului promoveaza viticultura şi metodele de producţie sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale şi transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum şi utilizarea resurselor locale.

În acest context, evenimentul de semnare a Acordului de parteneriat pentru operarea Centrului Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» se va organiza în 18.11.2015, începand cu orele 10.30, la Hotel Drustar, oraş Silistra, Bulgaria, sala de evenimente. La acest eveniment sunt asteptati sa participe peste 50 de persoane atât din Bulgaria, cât şi din România, inclusiv reprezentanţi mass media.

Resursele umane angajate să asigure funcţionarea Centrului sunt în număr de 11, din care 9 persoane implicate direct în livrarea de servicii profesionale (7 persoane la Ostrov și 2 persoane la Silistra) și 2 persoane implicate în activitatea de administrare și mentenanță.

Durata proiectului este de 29 luni, iar bugetul total este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 193,901.85 euro. Fondurile au fost utilizate în constructia, dotarea si punerea in functiune a centrului, crearea a 11 locuri de muncă în cadrul centrului, realizarea unui plan de functionare şi organizarea de sesiuni de informare.

Pentru mai multe informații ne puteţi scrie la adresa de e-mail: teraseledunarii@domeniileostrov.ro.

Documents

e-Bulletin no. 7 250.83 KB 22.11.2015