European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
S-a semnat Acordul de parteneriat pentru operarea Centrului 18.11.2015

Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»”, COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanțare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

Partenerii proiectului Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, lider de proiect şi, respectiv Bulgaria, Asociația Viticulturilor și a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanța - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Științe Agricole, Stațiunea Experimentală pentru Cais și Agricultură Silistra şi Camera de Comerț, Industrie, Navigație şi Agricultură Constanța participă activ la activitățile proiectului, contribuind la dezvoltarea și completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate, urmând să colaboreze şi după finalizarea proiectului, printr-un acord de parteneriat semnat în acest sens.

Centru Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» cu sediul localizat la Ostrov, Județul Constanța, în proximitatea graniței româno-bulgare, iar sub-centrul sau este localizat la Silistra, Bulgaria are ca scop promovarea viticulturii și metodelor de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale și transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, utilizarea resurselor locale, va promova schimburile de bune practici, de experiență și inițiativele comune la nivel transfrontalier, cu accent pe cele din județele Constanța, Călărași, Teleorman și Giurgiu și districtele Silistra, Răzdrag și Ruse, asigurând avantaje competitive în regiune.

Serviciile centrului promovează viticultura şi metodele de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale şi transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum şi utilizarea resurselor locale.

Evenimentul de semnare a Acordului de parteneriat pentru operarea Centrului Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» s-a desfăşurat în 18.11.2015, începând cu orele 10.30, la Hotel Drustar, oraș Silistra, Bulgaria, sala conferințe. La acest eveniment au participat peste 50 de persoane atât din Bulgaria, cât şi din România, inclusiv reprezentanți mass media. Scopul evenimentului a fost de a prezenta publicului şi potențialilor beneficiari rezultatele proiectului, de a promova centrul şi serviciile sale, precum şi prezentarea strategiei de dezvoltare a Centrului şi a planului de acţiuni, concretizat prin semnarea acordului de parteneriat de către reprezentanții partenerilor prezenți. Viziunea de dezvoltare a centrului constă în poziționarea Centrului Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» ca centru de referință în promovarea şi sprijinirea dezvoltării de afaceri şi relaţii transfrontaliere din oenologie şi viticultură, din zonele de graniță din România şi Bulgaria, prin asigurarea nivelului optim de calitate a serviciilor disponibile, în contextul unui parteneriat eficient între instituțiile consultative.

Au fost angajate să asigure funcționarea Centrului 11 persoane, din care 9 persoane implicate direct în livrarea de servicii profesionale (7 persoane la Ostrov și 2 persoane la Silistra) și 2 persoane implicate în activitatea de administrare și mentenanță.

Durata proiectului este de 29 luni, iar bugetul total este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului național este de 193,901.85 euro. Fondurile au fost utilizate în construcția, dotarea si punerea in funcțiune a centrului, crearea a 11 locuri de muncă în cadrul centrului, realizarea unui plan de funcționare şi organizarea de sesiuni de informare.

Pentru mai multe informații ne puteți scrie la adresa de e-mail: teraseledunarii@domeniileostrov.ro.

Documents

e-Bulletin no. 8 251.38 KB 22.11.2015