European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

 • 1Cross-border business promotion and development
 • 2Technical services for viticulture businesses
 • 3Training services
 • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin/Newsletter:
S-au recepționat lucrările pentru sediul central din Ostrov, România, 27.11.2015

Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»”, COD MIS–ETC 600, în baza contractului de finanțare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

Partenerii proiectului Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, lider de proiect şi, respectiv Bulgaria, Asociația Viticulturilor și a Producătorilor de Vin, Universitatea Ovidius Constanța - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Științe Agricole, Stațiunea Experimentală pentru Cais și Agricultură Silistra şi Camera de Comerț, Industrie, Navigație şi Agricultură Constanța participă activ la activitățile proiectului, contribuind la dezvoltarea și completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate, urmând să colaboreze şi după finalizarea proiectului, printr-un acord de parteneriat semnat în acest sens.

Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» are sediul localizat la Ostrov, Județul Constanța, în proximitatea graniței româno-bulgare, iar sub-centrul sau este localizat la Silistra, Bulgaria.

Recepţia finală a lucrărilor de execuție a Centrului Transfrontalier de Oenologie şi Viticultură, sediul din Ostrov, a avut loc în data de 27.11.2015, la Ostrov, în prezenţa constructorului, proiectant, beneficiar şi consultant.

Lucrările de execuţie au constat în reabilitarea şi amenajarea clădirii pentru subsol, parter şi etajul 1 al Centrului.

Sediul centrului din Str. Regiei Nr.1, comuna Ostrov, județul Constanța are o suprafață totală utilă de 3.032,45 mp (trei niveluri) şi deţine următoarela dotări:

 • birouri pentru acordarea serviciilor
 • spații de instruire și întâlniri de afaceri
 • laborator de analize organoleptice
 • laborator de analize agrochimice
 • bibliotecă și mediatecă
 • helpdesk
 • expoziție permanentă a produselor și ofertei membrilor partenerilor de proiect.

Centrul are ca scop promovarea viticulturii și metodelor de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale și transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, utilizarea resurselor locale, va promova schimburile de bune practici, de experiență și inițiativele comune la nivel transfrontalier, asigurand avantaje competitive in regiune.

Serviciile centrului promovează viticultura şi metodele de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale şi transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum şi utilizarea resurselor locale.

Resursele umane angajate să asigure funcţionarea Centrului sunt în număr de 11, din care 9 persoane implicate direct în livrarea de servicii profesionale (7 persoane la Ostrov și 2 persoane la Silistra) și 2 persoane implicate în activitatea de administrare și mentenanță.

Durata proiectului este de 29 luni, iar bugetul total este de 1.491.552,71 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1.265.135,01 euro, iar cea aferentă bugetului național este de 193,901.85 euro. Fondurile au fost utilizate în construcția, dotarea si punerea in funcțiune a centrului, crearea a 11 locuri de muncă în cadrul centrului, realizarea unui plan de funcționare şi organizarea de sesiuni de informare.

Documents

e-Bulletin no. 9 253.29 KB 29.11.2015