European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
NUTRITIA CORECTA A VITEI DE VIE, TEHNOLOGIA DE INTRETINERE A SOLULUI, PROTECTIA FITOSANITARA A VITEI DE VIE SI IRIGAREA VITEI DE VIE

Asociația Profesională Vitivinicolă “Terasele Dunării” Ostrov, Beneficiar in cadrul proiectului „Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării»”, COD MIS–ETC 600, va supune atentiei, prin intermediul acestui newsletter, informatii privind nutritia corecta a vitei de vie, tehnologia de intretinere a solului, protectia fitosanitara a vitei de vie si irigarea vitei de vie. Newsletter-ul raspunde necesitatii cunoasterii de catre viticultori a informatiilor necesare în scopul utilizarii acestora pentru exploatarea corespunzatoare a plantatiilor viticole.

In ceea ce priveste nutritia vitei de vie, trebuie cunoscut ca aprovizionarea cu apa se face prin radacini  (90 - 95 %) si prin frunze (5 - 10 %). printr-un mecanism de transport al apei definit drept  activ care se realizeaza datorita  presiunii radiculare  care, la vita de vie, are valori cuprinse intre 2,5 si 5,0 bari si absorbtia pasiva  a apei se realizeaza datorita fortei de suctiune determinata de transpiratie.

Planta reprezinta asadar un organism complex, dotat cu mecanisme de reglare a functionarii sale biologice ca raspuns la variatiile conditiilor de mediu, care permite transferul apei ( prin sistemul fascicular), retinerea si inmagazinarea ei (prin sistemul simplastic).

Alaturi de alimentarea cu apa aprovizionarea viţelor cu elemente nutritive sta la baza cresterii, fructificarii si maturarii, fapt care demonstreaza necesitatea cunoasterii posibilitatilor si mecanismului absorbtiei nutrientilor. Optimizarea si diferentierea solutiilor de fertilizare in cadrul biotehnologiilor viticole sunt indicate sa se faca prin diagnoza si avertizare, dupa criteriile: ecologic, tehnologic si energetic, asigurandu-se o terapie nutritionala optima.

Substantele nutritive patrund in radacina sub forma de ioni, prin celulele care nu si-au pierdut permeabilitatea, indeosebi cele din zonele pilifera si neteda. Extraradicular, substantele nutritive sunt absorbite prin stomate si cuticula. Absorbtia prin stomate se produce prin difuziune, pasiv.

Recomandam trecerea de la administrarea anuala a îngrasamintelor chimice, cu fosfor si potasiu, la o administrare periodica (la 2-4 ani), folosindu-se doze marite, care vor permite diminuarea cu 12-18 % a consumurilor energetice. Pentru suplimentarea aprovizionarii cu elementele nutritive în perioadele critice ale vitei de vie, se recomanda producatorilor modalitatea de folosire a îngrasamintelor foliare. S-a dovedit ca se pot extinde, pe baza rezultatelor experimentale, folosirea îngrasamintelor verzi în plantatiile cu distante mai mari de 2 m între rândurile de vite, suplinind aportul îngrasamintelor organice si reducând consumul de motorina pentru admnistrarea lor cu circa 20 l/ha.

În domeniul tehnologiilor de întretinere a solului, recomandam, pentru zonele secetoase si soluri usoare, înlocuirea araturii de primavara, prin afânarea la adâncimea de 12-16 cm, fara rasturnarea brazdei. Pe solurile grele si în zonele semiumede se recomanda subsolarea la 40-45 cm. adâncime, executata din 2 în 2 intervale, la fiecare 2 ani. Se evidentiaza, totodata, necesitatea folosirii de îngrasaminte verzi sau prin înierbarea de durata, sistemele fiind recomandate pentru viile amplasate în zonele cu precipitatii mai mari de 600 mm anual sau în cele irigate. Aceste sisteme vor permite diminuarea efortului de tasare, înlaturarea procesului de eroziune si regleaza continutul în apa a solului, mai ales când acesta este în exces, aducând pe lânga aportul de masa organica si economii de motorina de 20-24 l/ha/an.

In domeniul protectiei fitosanitare, aplicarea tratamentelor la avertizare vor avea ca rezultat practic cresterea eficacitatii tratamentelor, fapt ce va permite o reducere a 1-2 tratamente în fiecare an si implicit a cantitatii de pesticide cu 10 – 12 %. Statiunile de cercetare au efectuat testari la un numar mare de insecto-fungicide produse în tara si strainatate cu spectru larg si cu eficacitate sporita. In baza acestor testari au fost recomandate pesticidele cu spectru larg de combatere si remanenta mai îndelungata (sistemice) cu acoperire de 14 – 21 zile. Nu in ultimul rand, in ceea ce priveste tratamentul cancerului bacterian al vitei de vie, recomandam folosirea preparatul ,,Biozin” pentru combaterea cancerului bacterian produs de Agrobacterium tumefaciens 

In ceea ce priveste irigarea plantatiilor viticole, in urma cercetarilor, s-a stabilit un regim de irigare diferentiat în raport cu directia de productie, soiul cultivat si plafonul minim al continutului de apa în sol. Astfel, s-au stabilit momentele în care sunt necesare udarile de aprovizionare, respectiv toamna în zonele secetoase, completate cu 2-4 udari la soiurile pentru struguri de masa si 1-2 udari la cele pentru struguri de vin efectuate în perioada de vegetatie a vitei de vie. Pentru zonele subcarparice s-au recomandat cel mult 1-2 udari pe an, cu norme cuprinse între 600-800 m3 /ha. Ca urmare a valorificarii rezultatelor experimentale, s-au putut recomanda productei folosirea unor plafoane minime mai scazute ale continutului solului în apa, respectiv prin reducerea valorilor I.U.A. la care se începe udarea de la 70 % la 50 %, fapt ce a determinat o reducere la 1 sau 2 udari pe an.

Trebuie, insa, retinut ca în perioada de vegetaţie, vita de vie are un consum ridicat de apă. Lipsa umidităţii solului şi atmosferice generează o producţie de struguri, cantitativă şi calitativă, deficitară, o durată scurtă de viaţă şi chiar pieirea butucilor. Stresul hidric se corelează negativ cu eficienţa măsurilor agrotehnice de intreţinere a plantaţiilor viticole, în sensul că efectele acestora nu se regăsesc în sporirea producţiei, deci nu-şi ating scopul (lucrările solului, fertilizarea, erbicidarea etc). în cursul perioadei de vegetaţie, cerinţele plantei pentru apă sunt intr-o corelaţie directă cu principalele fenofaze: dezmugurit, creşterea intensă a lăstarilor, creşterea şi dezvoltarea boabelor. Metoda de irigare cea mai utilizată este „irigarea localizată” (prin picurare), prin care apa este distribuită butucilor sub formă de picături, această metodă fiind cea mai economică, concomitent aplicandu-se şi o fertilizare chimică cu macro şi microelemente. Irigarea aplicată raţional are un impact favorabil asupra creşterii vegetative, asupra producţiei şi a calităţii ei, sporurile depăşind 20%; se recomandă, în primul rand, la soiurile viguroase de masă, cu bobul mare, dar ea işi găseşte perfect locul intr-o agrotehnică viticolă raţională, în care sunt eliminaţi cea mai mare parte a factorilor stresanţi ai plantelor. Perioada declanşări udărilor, tehnica de aplicare şi normele de apă aplicate trebuie determinate ştiinţific, în funcţie de tipul de sol, forma de relief, soiul şi direcţia de productie, în urma unor studii speciale, efectuate de şi sub indrumarea specialiştilor.

Va reamintim ca serviciile centrului promoveaza viticultura şi metodele de producţie sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale şi transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum şi utilizarea resurselor locale. De asemenea, centrul promoveaza schimburile de bune practici, de experienţă şi iniţiativele comune la nivel transfrontalier.

Pentru a va inscrie la cursurile organizate de Asociaţia Profesională Vitivinicolă « Terasele Dunării » Ostrov, Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticultură «Terasele Dunării» va rugam sa ne contactati.