European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

Strategies

European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth - Europe 2020

Strategia europeană pentru creşterea inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii - Europa 2020

Strategia „Europa 2020” şi noua abordare a politicii agricole comune privind dezvoltarea rurală

Territorial development strategy of Romania

Polycentric Romania 2035: Territorial cohesion and competitiveness, development and equal opportunities for people

Research and development strategic plan  in  the field of wine  for the period 2014 - 2020

Plan strategic de cercetare-dezvoltare in domeniul vitivinicol pentru perioada 2014-2020

Romanian national support programme in the wine 2014 – 2018

Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018

The national strategic sustainable development agri-food sector and the countryside in the period 2014 - 2020 – 2030

Cadrul național strategic pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar și a spațiului rural în perioada 2014 – 2020 – 2030

Sumar

The strategy for developing agri-food sector for the medium and long horizon 2020-2030

Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030

Romania's rural development strategy 2014-2020

Strategia de dezvoltare rurală a României 2014 - 2020